Sannu Kesti

Psykoterapeutti (ET), neuropsykologi (ET)
Asiakaspalvelu 046 920 1537
sannu.kesti@mehilainen.fi

Psykoterapeutti, Kelan erityistason terapeuttipätevyys (ET), Neuropsykologi, Kelan erityistason kuntouttajapätevyys (ET)

Psykoterapeuttina Sannun koulutustausta on ratkaisukeskeinen terapia, jossa pääpaino on asiakkaan voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa, sekä ajatuksien suuntaamisessa tulevaan. Sannun työskentelyä ohjaa halu kohdata ja ymmärtää asiakasta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kela-korvattavuus 16-vuotiaista alkaen.

Sannulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien kuntouttamisesta. Viime vuosina Sannu on työskennellyt lasten neuropsykiatrisen oirekirjon, tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteiden kanssa perhekuntoutushankkeessa. Sen myötä on kertynyt kokemusta myös vanhempain ohjannasta ja perheen vuorovaikutuksen tukemisesta. Sannu on ohjannut lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen -ryhmiä sekä toiminnallisia lapsiryhmiä.

Sannuun saat parhaiten yhteyttä jättämällä asiakaspalveluumme soittopyynnön.