Sanni Katunpää

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 050 577 9629
Sähköposti: sanni.katunpaa@hippoterapiaklinikka.fi

Sanni toimii puheterapeuttina sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden kanssa. Sannin erityisiä mielenkiinnonkohteita ovat afasiakuntoutus sekä vuorovaikutuksen ja äänteellisten pulmien kuntoutus. Sanni on saanut lisäkoulutusta puhemotoriikan kuntoutukseen liittyvistä OPT- ja PROMPT-menetelmistä sekä afasia-asiakkaiden kanssa kommunikointiin liittyvästä Tuetun keskustelun menetelmästä. Sannilla on kokemusta myös ryhmäkuntoutuksesta. Terapiatyössä Sanni lähtee liikkeelle aina asiakkaan omista mielenkiinnonkohteista ja ottaa lähiympäristöä mukaan kuntoutukseen, perheen omat voimavarat huomioiden.