Saara Pentikäinen

Puheterapeutti, FM
050 346 7347
saara.pentikainen@mehilainen.fi

Saaralla on osaamista erilaista kehityksellisistä häiriöistä, kuten tarkkaavuuden säätelyn pulmista, kielellisistä erityisvaikeuksista ja oppimisen pulmista. Hänellä on myös vankkaa tuntemusta kehitysvammoista, aivovammoista sekä erilaisista neurologisista sairauksista ja hän on perehtynyt syömisvaikeuksien arviointiin ja hoitoon. Saaralle on työssään puheterapeuttina tärkeää lapsen ja hänen perheensä arjen ymmärtäminen. Hän haluaa, että kuntoutus on lapselle merkityksellistä toimintaa, jossa lapsi tulee kuulluksi.