Roosa Kristeri

Psykoterapeuttiopiskelija, sosiaalipsykologi, YTM, neuropsykiatrinen valmentaja
Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 544 9668

Olen psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapia viitekehyksenä). Pohjakoulutukseltani olen sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden maisteri sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on työhistoriaa lastensuojelusta ja perhekuntoutuksesta. Olen työskennellyt monenlaisten mielenterveydenhäiriöiden, haastavien perhesuhteiden –ja tilanteiden sekä traumaattisen kriisin kohdanneiden asiakkaiden kanssa. Asiakaskuntana ovat olleet lapset, nuoret sekä aikuiset.

Näen terapiasuhteen luottamuksellisuuden ja aidon yhteistyön asiakkaan kanssa tärkeänä. Vuorovaikutuksessa olen empaattinen, osallistuva ja keskusteleva. Asiakkaille toivon välittäväni toiminnallani sitoutumista yhteiseen terapiaprosessiin ja toivoa myönteisen muutoksen mahdollisuudesta. Pyrinkin tutkivalla työotteella jäsentämään asiakkaan esille nostamia asioita yhdessä hänen kanssaan –ja tahdissaan. Terapiassa hyödynnettävät menetelmät valitaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Roosan vastaanotolle pääsee nopealla aikataululla.