Ritva Honka

Musiikkiterapeutti FM
041 709 1722
ritva.honka@mehilainen.fi

Terapeutti:
Ritva on toiminut musiikkiterapeuttina vuodesta 2002 alkaen. Hänellä on monipuolinen kokemus psykiatrian alalta yksilö- ja ryhmäterapeuttina. Ritva työskentelee sekä nuorten, että aikuisten kanssa joilla on vaikeita, päivittäistä elämää olennaisesti haittaavia ahdistus-, paniikki ja traumaoireita sekä voimakkaasti vaihtelevaa tunne-elämän epävakautta. Musiikkiterapiaosaamisensa lisäksi Ritva on osallistunut laaja-alaisesti epävakaan persoonallisuuden vaikuttaviksi todettujen hoitomallien käyttöön ja tutkimukseen. Ritva on tutustunut ja kouluttautunut skeematerapian sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Näitä ja musiikin hoitavia elementtejä Ritva soveltaakin asiakastyössään.

Musiikkiterapia:
Musiikkiterapia on psykoterapian sovellus, jossa perinteisen sanallisen ilmaisun ohella voidaan hyödyntää sanatonta ilmaisua. Musiikilla voi kertoa tunteistaan ja ajatuksistaan silloin kun sanallistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Musiikki on merkityksellistä kaiken ikäisille. Etenkin nuorille musiikki on väline identiteetin etsinnälle ja ilmaisulle. Musiikki on nuorten oma maailma ja pelikenttä, jonka nuoret itse kokevat omakseen. Heillä on siihen liittyen omia kokemuksia, mielipiteitä ja motivaatiota – osallisuutta ja omistajuutta. Musiikki on elämänalue joka voi auttaa nuorta ja terapeuttia pääsemään vuoropuheluun tasavertaisemmin.

Varaa tutustumiskäynti joko terapeutilta suoraan tai asiakaskoordinaattorin kautta.