Ritva Honka

Titteli: Musiikkiterapeutti FM
Puhelinnumero: Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 348 3975
Sähköposti: ritva.honka@hippoterapiaklinikka.fi

Ritvalla on pitkä ja kattava kokemus psykiatrian alalta yksilö- ja ryhmäterapeuttina. Eri psykiatristen häiriöiden tunteminen, vaikuttavien hoitomenetelmien käyttö ja verkostoyhteistyö ovat Ritvan vahvuuksia.
Ritvan asiakkaina ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on vaikeita, päivittäistä elämää olennaisesti haittaavia ahdistus-, paniikki ja traumaoireita sekä voimakkaasti vaihtelevaa tunne-elämän epävakautta.
Viime vuosina Ritva on osallistunut laaja-alaisesti epävakaan persoonallisuuden vaikuttaviksi todettujen hoitomallien käyttöön ja tutkimukseen. Ritva on tutustunut ja kouluttautunut skeematerapian sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Näitä ja musiikin hoitavia elementtejä Ritva soveltaakin asiakastyössään.
Musiikkiterapian menetelmien avulla tunteita ja ajatuksia voi ilmaista sanattomasti. Siksi musiikkiterapiaa kannattaakin hyödyntää niiden asiakkaiden hoidossa, joilla on vaikeuksia tunnistaa tunteitaan ja ilmaista itseään sanallisesti. Musiikkiterapiassa käytetään myös maalaamista, kirjoittamista, kuvia ja tekstejä.