Riikka Sipilä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
050 492 9623
riikka.sipila@mehilainen.fi

Riikalla on yli 15 vuoden kokemus lasten kanssa työskentelystä. Hän on tottunut tekemään yhteistyötä vanhempien sekä varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa tukitoimien suunnittelussa ja arvioimisessa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakasta ja hänen läheisiään arjen- ja elämänhallinnan taitojen vahvistamisessa. Valmennus antaa paljon käytännön keinoja haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Jokaiselle löydetään uusia, myönteisiä toimintamalleja.

Riikalle tärkeitä asioita valmennustyössä ovat muun muassa hyvän luottamussuhteen rakentaminen perheisiin, ja jokaisen asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen. Riikan ydinosaamista on lasten vanhempien tukeminen sekä keinojen löytäminen iloisen ja rennon arjen mahdollistamiseksi.