Riikka Lamminen

Titteli: Psykologi, PsM, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus, kognitiivinen lyhytterapeutti (koul.)
Puhelinnumero: 041 503 5939
Sähköposti: riikka.lamminen@hippoterapiaklinikka.fi

Riikka työskentelee lasten ja nuorten kanssa oppimisen haasteiden sekä neuropsykiatristen vaikeuksien parissa. Tapaamisilla voidaan käsitellä erilaisia lasten ja nuorten mielenterveyden pulmia (mm. ahdistus, masennus, jännittäminen, sosiaaliset taidot) sekä harjoitella tunne- ja tietoisuustaitoja. Työssään hän panostaa ihmisen kohtaamiseen sekä asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja selviytymiskeinojen huomioimiseen ja hyödyntämiseen. Riikalle on tärkeää löytää jokaisen asiakkaan omat vahvuudet ja keinot selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla koulumaailmassa ja arkielämässä.

Riikalla on opinto-ohjaajan koulutus ja vankka kokemus opiskelu- ja työelämään siirtymisestä sekä siellä tarvittavien taitojen kuntouttamisesta. Hän on tottunut miettimään vaihtoehtoisia toimintatapoja esim. opintojen keskeytyessä. Samoin koulun tarjoaminen tukikeinojen selvittäminen on hänelle tuttua.