Riikka Lamminen

Titteli: Psykologi, PsM, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (koul.)
Puhelinnumero: 041 503 5939
Sähköposti: riikka.lamminen@hippoterapiaklinikka.fi

Riikka työskentelee lasten ja nuorten kanssa oppimisen haasteiden sekä neuropsykiatristen vaikeuksien parissa. Myös erilaisten lasten ja nuorten mielenterveyden pulmien (mm. ahdistus, masennus, jännittäminen, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot) ratkominen on tuttua. Riikalle on tärkeää löytää jokaisen asiakkaan omat vahvuudet ja keinot selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla koulumaailmassa ja arkielämässä.

Riikalla on opinto-ohjaajan koulutus ja vankka kokemus opiskelu- ja työelämään siirtymisestä sekä siellä tarvittavien taitojen kuntouttamisesta. Hän on tottunut miettimään vaihtoehtoisia toimintatapoja esim. opintojen keskeytyessä. Samoin koulun tarjoaminen tukikeinojen selvittäminen on hänelle tuttua.

Riikka on neuropsykiatrinen valmentaja ja hän on tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutuksessa (ratkaisukeskeinen psykoterapia). Työssään hän panostaa ihmisen kohtaamiseen sekä asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja selviytymiskeinojen huomioimiseen ja hyödyntämiseen.