Päivi Saartoala

Titteli: Psykologi
Puhelinnumero: Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 449 7739
Sähköposti: paivi.saartoala@hippoterapiaklinikka.fi

Päivi on psykologi, jolla on kokemusta lasten ja nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa työskentelystä sekä erikoissairaanhoidossa että kouluilla. Työssään Päivi on perehtynyt muun muassa oppimisvaikeuksien arviointiin. Aiemmalta ammatiltaan äidinkielenopettajana hänellä on psykologisen asiantuntemuksen lisäksi myös käytännönläheistä näkemystä koulun tukitoimien suunnitteluun. Moniammatillinen yhteistyö on luonteva osa Päivin työtä. Hipossa Päivi tekee pääasiassa lasten ja nuorten kognitiivisia tutkimuksia.