Päivi Saartoala

Psykologi, PsM, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
paivi.saartoala@mehilainen.fi

Päivi on psykologi, jolla on kokemusta lasten ja nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa työskentelystä sekä erikoissairaanhoidossa että kouluilla. Työssään Päivi on perehtynyt muun muassa oppimisvaikeuksien arviointiin. Aiemmalta ammatiltaan äidinkielenopettajana hänellä on psykologisen asiantuntemuksen lisäksi myös käytännönläheistä näkemystä koulun tukitoimien suunnitteluun. Moniammatillinen yhteistyö on luonteva osa Päivin työtä. Hipossa Päivi tekee pääasiassa lasten ja nuorten kognitiivisia tutkimuksia.