Päivi Roivas

Titteli: Psykologi , erityistason psykoterapeutti (Kela pätevyys)
Puhelinnumero: 0407090344
Sähköposti: paivi.roivas@hippoterapiaklinikka.fi

Päivi on lämmin ja läsnäoleva psykologi ja psykoterapeutti( PsM, YTM, ratkaisukeskeinen psykoterapia, sensomotorinen psykoterapia I-taso koul.). Päivillä on oikeus tuottaa KELA:n kustantamia psykoterapiapalveluja, voit varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Terapiassa keskitytään asiakkaan voimavaroihin, vahvuuksiin, muutostoiveisiin ja ajatuksiin hyvästä elämästä. Onnellisuus ja mielenrauha ovat taitoja, jotka voidaan oppia. Työkaluina oppimisessa ovat mm. omien tavoitteiden täsmentäminen, hyvän tulevaisuuden määrittely, kiitollisuusharjoitukset, tietoisen läsnäolon harjoitukset, keholliset harjoitukset, huoliaika, anteeksianto, hyvät teot, leikillisyys ja huumori. Vaikeasta tilanteesta selvittyään asiakas voi kokea ns. post-traumaattista kasvua, jolla viitataan elämänkriisin tai trauman seurauksena syntyneeseen psykologiseen kasvuun ja elämänarvojen kirkastumiseen.
Päivi yhdistää ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan sensomotorisia menetelmiä, joissa terapian lähtökohtana on kehotietoisuuden kehittäminen ja kehollisten itsesäätelytaitojen oppiminen ja vahvistaminen. Sensomotorisen psykoterapian interventiot pohjautuvat nykyaikaisen kiintymyssuhdeteorian ja neurotieteiden tuottamaan tutkimukseen. Sensomotoriset menetelmät sopivat trauman sekä kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon. Ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii monenlaisiin psykologisiin tarpeisiin ja sitä on käytetty menestyksellisesti mm. vaikeiden lapsuudenaikaisten kokemusten työstämisessä ja muiden traumakokemusten työstämisessä, pelkotiloissa, pakko-oireisessa häiriöissä, ahdistuksessa ja masennuksessa sekä muissa elämän kriiseissä.
Päivi ohjaa Hippo Terapiaklinikalla myös lasten ja nuorten kuntouttavia ryhmiä.

Lisäkoulutukset: TOTAKU/SOTOKU ( tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen kuntoutus), Aggression replacement training ryhmämenetelmä (ART), Käyttäytymisanalyysi,
Äkilliset traumaattiset kriisit ja Debriefing-pätevyys, Dissosiaatio ja trauma, TRE itsehoitomenetelmä ( trauma releasing exercise), Hypnoosi ja mielikuvatyöskentely lasten terapiassa, kognitiivinen lyhytterapeutti (koul.).