Minna Markkanen

Titteli: Puheterapeutti, FM
Puhelinnumero: Asiakaskoordinaattori 050 348 3975
Sähköposti: minna.markkanen@hippoterapiaklinikka

Minna ottaa vastaan kaikenikäisiä asiakkaita. Lasten parissa hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat kielenkehityksen erityisvaikeus, suualueen motoriikan haasteet sekä epäselvä puhe (fonologiset häiriöt, dyspraksia, äänteellisen kehityksen pulmat). Aikuisneurologiassa Minnalla on laaja kokemus nielemisvaikeuksien, afasian, apraksian sekä dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta. Myös äänihäiriöiden kuntoutus on Minnan sydäntä lähellä. Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa on Minnalle tärkeä osa työtä.