Minna-Liisa Sarkkinen

Puheterapeutti, FM
040 702 0552
minna-liisa.sarkkinen@mehilainen.fi

Työskentelen tällä hetkellä lähinnä lasten puheterapiakuntoutuksen parissa, mutta otan mielelläni vastaan kaikenikäisiä asiakkaita. Toteutan puheterapiaa asiakkaiden arkiympäristössä Oulussa ja Oulun lähialueilla sekä Siikalatvalla.

Kuntoutan paljon kielen kehityksen haasteita, kuten sananlöytämisen ja kerronnan vaikeuksia. Olen kiinnostunut myös esimerkiksi neuropsykiatristen häiriöiden yhteydessä esiintyvien sosiaalisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen haasteiden tukemisesta. Minulle on tärkeää luoda luotettava vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa sekä myönteinen ilmapiiri terapiaan ja kotiharjoitteluun, jotta kuntoutuminen ja uuden oppiminen hyvällä mielellä ja motivaatiolla mahdollistuvat.