Minna Haapoja

Toimintaterepeutti (YAMK), neuropsykiatrinen valmentaja, lasten tunnetaito-ohjaaja MM®
050 355 1933
minna.haapoja@mehilainen.fi

Minna työskentelee lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa lempeällä otteella pitkään työkokemukseen nojaten. Hänelle on tärkeää asiakkaan ympäristön huomioiminen ja siellä tavoitteiden eteen toimiminen. Minna työskentelee vanhempia ja asiakkaan lähiverkostoa kuunnellen sekä ohjaten.