Miisa Syrjälä

Toimintaterapeutti
050 561 9775
miisa.syrjala@mehilainen.fi

Työskentelen toimintaterapeuttina lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Toimin myös Oma Väylä -kuntoutuksessa yhtenä moniammatillista tiimiä. Kohtaan asiakkaani aidosti, empaattisesti sekä olemalla läsnä. Terapiaa toteutettaessa minulle on tärkeää huomioida asiakkaani mielenkiinnon kohteet, toiveet ja tavoitteet. Meistä jokaisella on oikeus oman näköiseen, itselle merkitykselliseen ja hyvinvoivaan elämään. Toimintaterapeuttina tuen ja kannustan asiakastani yhdessä asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamisen polulla toiminnalla on aina merkitys ja tarkoitus, joka tähtää osallistumisen sekä osallisuuden kehittämiseen. Koen tärkeänä myös lähi-ihmisten sekä erilaisten verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön. Kuljemme yhdessä toimien luovasti ja ennakkoluulottomasti kohti unelmia – iloisella asenteella.