Marjut Veranen

Toimintaterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja
040 838 1737
marjut.veranen@mehilainen.fi

Marjut on työskennellyt Hipossa vuodesta 2015 alkaen lasten ja nuorten toimintaterapeuttina. Marjutin asiakkaat ovat pääsääntöisesti päiväkoti- tai alakouluikäisiä lapsia, joilla on neurologisia, psykiatrisia tai neuropsykiatrisia haasteita (mm. motoriikka, toiminnanohjaus ja tarkkaavaisuus, aistisäätely, leikkitaidot, vuorovaikutustaidot, pelot ja ahdistus). Yksilötoimintaterapian lisäksi Marjut ohjaa myös toimintaterapiaryhmiä, joissa tavoitteet painottuvat sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen ja toiminnanohjauksen kuntoutukseen. Toimintaterapiaa Marjut toteuttaa asiakkaiden eri arkiympäristöissä ja vastaanotolla.

Marjut on hankkinut täydennyskoulutusta mm. lasten tunnetaitoihin, itsesäätelyyn, toiminnanohjaukseen, leikkiin ja sensorisen integraation perusteisiin liittyen sekä kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.