Marja Minkkinen

Titteli: Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Puhelinnumero: 046 923 7490
Sähköposti: marja.minkkinen@hippoterapiaklinikka.fi

Marja on toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, joka työskentelee pääosin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Hänellä on osaamista ja kokemusta erityisesti neuropsykiatrisiin ja mielenterveyden haasteisiin liittyen. Marjalla on ymmärrystä perheiden ja asiakkaiden erilaisista elämäntilanteista ja hän pyrkii tukemaan asiakasta ja lähipiiriä kuunnellen ja arvostaen. Kohtaaminen, lämpö, leikki, huumori ja hyväksyntä ovat Marjalle tärkeitä asioita terapiatyössä.