Marika Rossinen

Titteli: Psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapia koulutuksessa
Puhelinnumero: Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 449 7739
Sähköposti: marika.rossinen@hippoterapiaklinikka.fi

Marika työskentelee kaikenikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Työskentelytapa on perhekeskeinen ja lapsen ja nuoren vahvuuksiin perustuvaa. Kokemusta psykologina toimimisesta Marikalla on sekä terveyden- ja sosiaalihuollon että koulun puolelta. Usealta suunnalta kertynyt kokemus edesauttaa moniammatillisen yhteistyön tekemistä lapsen ja nuoren asioissa.
Hipossa Marika tekee mm. sosioemotionaalisia eli tunnepuolen tutkimuksia sekä kognitiviisia ja oppimiseen liittyviä psykologisia tutkimuksia sekä toimii osana kuntoutuksen tarpeen arviota ja suunnittelua.