Marika Paananen

Puheterapeutti, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
marika.paananen@mehilainen.fi

Marikalla on työkokemusta erityisesti lukivaikeuksien, äänteellisten pulmien sekä viivästyneen puheen ja kielen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Hän käyttää työssään päivittäin myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (kuvat ja viittomat). Marika on lisäkouluttautunut seuraavasti: PROMPT-menetelmä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, PRT, kuvien käyttö kommunikoinnin tukena, mutismin sekä etäkuntoutuksen koulutus.