Maria Widenius

Beteckning: Talterapeut
Telefonnummer: 040 8276623
e-postaddress: maria.widenius@hippoterapiaklinikka.fi

Maria har erfarenhet av att arbeta med barn med språkliga svårigheter, samt med barn med kontaktsvårigheter. Därtill har hon jobbat med vuxna med afasi. Hon har skolat sig inom följande metoder: OPT nivå 2 och apraxi i talet, Apusanamenetelmä, Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA). I arbetet använder Maria bildkommunikation, tecken som stöd och snabb kommunikationsmetod med ritade bilder som stöd för kommunikationen.