Maria Kemppainen

Puheterapeutti, FM
044 970 8339
maria.kemppainen@mehilainen.fi

Maria kuntouttaa laaja-alaisesti lasten puhemotorisia, kielellisiä ja vuorovaikutuksen taitoja. Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä hän hallitsee tukiviittomat sekä kuvakommunikaation käytön. Maria pyrkii tekemään aktiivista yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön kanssa kuntoutuksen tuloksellisuudeksi. Maria on lisäkouluttautunut muun muassa puheen tuoton häiriöiden kuntoutukseen, puheen ymmärtämisen kuntoutukseen sekä kuvakommunikaatioon.