Mari Sorjonen

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
045 220 0504
mari.sorjonen@mehilainen.fi

Minun asiakasryhmäni muodostuu eri ikäisistä lapsista ja nuorista. Kokemusta minulla on erityisesti lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia tai psyykkisiä haasteita (esim. ADHD, autismin kirjo, ahdistuneisuus, masennus, käytöshäiriöt). Toteutan sekä yksilö- että ryhmämuotoista toimintaterapiaa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on psykofyysisen lähestymistavan hyödyntäminen toimintaterapiassa.
Täydennyskoulutusta olen hankkinut mm. tunnetaitojen, itsesäätelyn, toiminnanohjauksen ja leikkitaitojen tukemisesta sekä traumainformoidusta kohtaamisesta ja työotteesta.
Pitkät täydennyskoulutukset: Psykofyysinen lähestymistapa toimintaterapiassa (10 op) ja Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op).