Maija Vänninen

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 050 566 3476
Sähköposti: maija.vanninen@hippoterapiaklinikka.fi

Maija toimii puheterapeuttina ja hänellä on kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Vahvinta osaamisaluetta Maijalla ovat lasten kielelliset kehityshäiriöt ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. Erityisinä mielenkiinnon kohteina Maijalla ovat fonologiset ja motoriset puheen tuoton haasteet, pragmaattiset vaikeudet ja monikielisyys sekä änkytys. Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä Maija hallitsee kuvakommunikaation käytön sekä tukiviittomat. Maijalla on myös kokemusta ryhmäkuntoutuksesta.