Maija Järvinen

Titteli: Puheterapeutti, FM
Puhelinnumero: Puh. 050 452 2265
Sähköposti: maija.jarvinen@hippoterapiaklinikka.fi

Maija on puheterapeutti, joka on kiinnostunut työskentelemään kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Häneltä löytyy aiempaa kokemusta etenkin aikuisiän kielellisten ja motoristen häiriöiden kuntouttamisesta. Lapsiasiakkaiden kuntouttamisessa kiinnostuksen kohteena ovat laajasti erilaiset puheen ja kielen vaikeudet.