Maaria Nissilä

Puheterapeutti, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
maaria.nissila@mehilainen.fi

Maarialla on kokemusta erityisesti lastenneurologisten ja kehityksessään laaja-alaisesti viivästyneiden asiakkaiden puheen, kielen ja kommunikoinnin arvioinnista ja kuntouttamisesta. Maaria on perehtynyt myös mm. näkövammaisten lasten kielellisten taitojen arviointiin ja kuntoutukseen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Lasten kohtaaminen ja heidän kanssaan toimiminen on Maarialle luontevaa. Maaria on puheterapeutti, joka haluaa tehdä työtään asiakkaan tarpeita kuunnellen sekä asiakkaan perheen ja lähiympäristön arkielämän huomioon ottaen. Maaria tekee mielellään sekä kuntoutustyötä että puheterapia-arviointeja niin lasten kuin aikuistenkin parissa.