Maaria Nissilä

Puheterapeutti, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
maaria.nissila@hippoterapiaklinikka.fi

Maarialla on kokemusta erityisesti lastenneurologisten ja kehityksessään laaja-alaisesti viivästyneiden
asiakkaiden puheen, kielen ja kommunikoinnin arvioinnista ja kuntouttamisesta. Maaria on perehtynyt
myös mm. näkövammaisten lasten kielellisten taitojen arviointiin ja kuntoutukseen ja varhaisen
vuorovaikutuksen tukemiseen. Lasten kohtaaminen ja heidän kanssaan toimiminen on Maarialle
luontevaa. Maaria on puheterapeutti joka haluaa tehdä työtään asiakkaan tarpeita kuunnellen sekä
asiakkaan perheen ja lähiympäristön arkielämän huomioon ottaen. Maaria tekee mielellään sekä
kuntoutustyötä että puheterapia-arviointeja niin lasten kuin aikuistenkin parissa.