Liisa Sara-aho

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 050 567 4540
Sähköposti: liisa.sara-aho@hippoterapiaklinikka.fi

Liisa on puheterapeutti, joka työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Liisalla on kokemusta kommunikaation ja vuorovaikutuksen sekä puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Liisa on kiinnostunut erityisesti lasten viiveisen kielenkehityksen, kielellisten erityisvaikeuksien sekä puheen tuoton ja pragmaattisten haasteiden kuntoutuksesta. Tärkeänä osana kuntoutusta on perheen ja lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö. Liisa kokee tärkeänä kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden, mielekkyyden ja innostavuuden.