Liisa Saksa

Titteli: Puheterapeutti, FM
Puhelinnumero: Asiakaspalvelu 046 920 1537
Sähköposti: liisa.saksa@hippoterapiaklinikka.fi

Liisa aloittaa puheterapeuttina Hipossa 1.2.2020 alkaen.
Liisalla on vuosien kokemus puheterapeuttina työskentelystä lasten ja nuorten parissa. Hän on työskennellyt perusterveydenhuollossa puheterapeuttina vuodesta 2010 alkaen. Liisa tutkii ja kuntouttaa lapsia, joilla on vaikeuksia puheen- ja kielenkehityksessä, kommunikoinnissa tai vuorovaikutuksessa. Liisalla on erityisesti kokemusta mm. viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä, kielellisistä vaikeuksista, puhemotoriikan haasteista ja äännevirheistä. Liisa pitää tärkeänä jatkuvaa lisäkouluttautumista ja oman ammattitaidon kehittämistä.