Liisa Saksa

Titteli: Puheterapeutti, FM
Puhelinnumero: 044 9695785
Sähköposti: liisa.saksa@hippoterapiaklinikka.fi

Liisalla on vuosien kokemus puheterapeuttina työskentelystä lasten ja nuorten parissa. Hän on työskennellyt perusterveydenhuollossa puheterapeuttina vuodesta 2010 alkaen. Liisa tutkii ja kuntouttaa lapsia, joilla on vaikeuksia puheen- ja kielenkehityksessä, kommunikoinnissa tai vuorovaikutuksessa. Liisalla on erityisesti kokemusta mm. viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä, kielellisistä vaikeuksista, puhemotoriikan haasteista ja äännevirheistä. Liisa pitää tärkeänä jatkuvaa lisäkouluttautumista ja oman ammattitaidon kehittämistä.