Liisa Saksa

Puheterapeutti, FM
044 9695785
liisa.saksa@mehilainen.fi

Liisalla on vuosien kokemus puheterapeuttina työskentelystä lasten ja nuorten parissa. Liisa tutkii ja kuntouttaa lapsia, joilla on haasteita puheen- ja kielenkehityksessä, kommunikoinnissa tai vuorovaikutuksessa. Liisalla on erityisesti kokemusta viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä, kielellisistä vaikeuksista ja puhemotoriikan haasteista. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (esim. kuvien) käyttö on Liisalle tuttua ja mieluista. Liisa pitää tärkeänä jatkuvaa lisäkouluttautumista ja oman ammattitaidon kehittämistä.