Lea Oja

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL psykoterapeutti
044 9712517
lea.oja@mehilainen.fi

Olen koulutukseltani neuropsykologian erikoispsykologi ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Minulla on myös neuropsykologian alan kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys. Olen työskennellyt  neuropsykologina erilaisten kehityksellisten pulmien, kuten neuropsykiatristen häiriöiden ja oppimisvaikeuksien parissa. Psykoterapeuttina kohtaan asiakkaita, joilla on elämän eri vaiheisiin liittyviä kipukohtia tai psyykkisiä oireita. Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakkaan tilannetta ja kokemusmaailmaa sekä siihen liittyviä ajatuksia, uskomuksia ja tunteita jäsennetään ja pyritään löytämään joustavampia ajattelu- ja toimintatapoja sekä tavoittelemaan itseymmärryksen ja elämän arvojen löytymistä.

Työskentelen integratiivisesti viitekehyksiäni räätälöiden yksilön tarpeiden mukaan. Terapeuttina olen lämmin, kiinnostunut ja aktiivinen. Tärkeintä terapiatyöskentelyssä minulle on hyväksyvä ja arvostava yhteistyösuhde, jossa on turvallista yhdessä tutkia asiakkaan kokemusmaailmaa. Lähellä sydäntäni ovat myös kokemukselliset ja keholliset menetelmät. Neuropsykologiseen kuntoutukseen  vastaanotolleni voivat hakeutua lapset, nuoret ja aikuiset sekä psykoterapiaan nuoret ja aikuiset. Työskentelen suomen, ruotsin ja englannin kielillä.