Kosti Kejonen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, työterveyspsykologi

Nuorten ja työikäisten kognitiivisen kykytason, oppimisvalmiuksien, aivovaurioiden jälkitilojen arviointi ja työkyvyn tutkimus. Ikääntymiseen liittyvien neurologisten sairauksien, muistipulmien, hahmottamisen ongelmien ja ajattelukyvyn heikentymisen arviointi. Tutkimuksissa otetaan tarvittaessa kantaa ajokykyyn sekä kuntoutumisen ja tuen tarpeeseen.