Kirsi Raatikainen

Sairaanhoitaja AMK (mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja, ratkaisukeskeinen valmentaja / kouluttaja, perhevalmentaja, NLP Trainer, NLP Personal Coach, NLP Master Personal Coach, lastenhoitaja, auktorisoitu Personal Trainer, puhevammaisten tulkki, viittomakieli A-taso, YAT (yrittäjän ammattitutkinto
Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 324 8390
kirsi.raatikainen@hippoterapiaklinikka.fi

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) ja suuntautumiseni on mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö. Pohjakoulutukseltani olen lastenhoitaja. Työkokemusta minulla on kertynyt yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten parissa. Viimeiset 10 vuotta olen toiminut neuropsykiatrisena valmentaja. Lisäksi olen työskennellyt psykiatrian tehostetussa avohoidossa. Ammatillista täydennyskoulutustakin on kertynyt matkan varrella runsaasti. Olen suorittanut neuropsykiatristen valmentajien kouluttajakoulutuksen ja koulutan tällä hetkellä myös neuropsykiatrisia valmentajia. Lisäksi olen ratkaisukeskeinen valmentaja ja koulutan työni ohessa ratkaisukeskeisiä valmentajia. NLP:tä (neuro-lingvistinen ohjelmointi) olen opiskellut useita vuosia kouluttajaksi asti ja pidän NLP Practitioner koulutuksia.

Hyödynnän työssäni monipuolista osaamistani ja vahvaa kokemustani asiakkaani tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Vahvuuksiani ovat kohtaamisen taito, joka mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin syntymisen. Haluan innostaa, kannustaa ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, sekä luomaan omannäköisen elämän – rajoitteista huolimatta.