Kirsi Puuronen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö)
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
kirsi.puuronen@hippoterapiaklinikka.fi

Työssäni minulle merkityksellisiä teemoja ovat: voimavarat, läsnäoleva kohtaaminen, inhimillisyys sekä resilienssin vahvistaminen. Työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeinen ja haluan tehdä työtäni niin, että asiakas tulee aidosti kohdatuksi kaikissa elämäntilanteissaan. Merkityksellinen ja turvallinen ovat teemoja, joita haluan työssäni vaalia.

Olen apunasi niissä tilanteissa, kun mietityttäviä asioita on esimerkiksi ihmissuhdeongelmat, ahdistus, uupumus, akuutit elämänkriisit, läheisen kuolema tai vakava sairastuminen, itsetuntemuksen kasvattamisen tarve, erilaiset riippuvuudet tai pelot. Elämässäsi on voinut tapahtua asioita, joiden käsittelemiseksi tai ymmärtämiseksi kaipaat apua tai esimerkiksi uuden suunnan etsiminen ja itsensä kehittäminen ovat ajankohtaisia. Silloin kun omat voimat eivät riitä tai ajatukset kaipaavat järjestelyapua.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nopeaa matalan kynnyksen mielenterveystyötä. Apu voi löytyä nopeastikin, jopa parin terapiakäynnin aikana. Se on prosessi, jossa katse suunnataan tulevaan ja jonka keskipisteenä on asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Se on tavoitteellista työskentelyä, jossa hyödynnetään asiakkaan omia vahvuuksia, vahvistetaan uskoa asiakkaan omiin kykyihin sekä lisätään toiveikkuutta.

Tullaksesi ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan et tarvitse lähetettä etkä diagnoosia. Lyhytterapia ei tällä hetkellä ole Kelan korvattavuuden piirissä eikä se ole sairaudenhoitoa. Terapeuttia sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Lyhytterapian hinnat:

  • 45 min etäterapia/vastaanotto 55 €
  • 60 min etäterapia/vastaanotto 60 €