Kirsi Laitila

Toimintaterapeutti
Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 0504497739
kirsi.laitila@mehilainen.fi

Kirsi on toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, opiskelut kognitiivisesta lyhytterapiasta ovat loppusuoralla. Kirsi työskentelee kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.
Kirsillä on pitkä ja erittäin laaja työkokemus aikuispsykiatriasta, neuropsykiatrisesti oireilevien aikuisten arvioinneista sekä kuntoutuksesta. Terapiatyössä Kirsi hyödyntää monipuolisesti ammattitaitoaan sekä eri osaamisalueitaan asiakkaan parhaaksi.