Kirsi Husu

Psykoterapeutti, ET, psykiatrinen sairaanhoitaja
Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 324 8390
kirsi.husu@hippoterapiaklinikka.fi

Kirsillä on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta. Hän on tehnyt terapeuttista työtä vuodesta 2000 lähtien, tätä ennen hän on työskennellyt somaattisessa sairaanhoidossa. Kirsi on ratkaisukeskeinen erityistason psykoterapeutti ja psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Hänellä on lisäksi paripsykoterapian 2-vuotinen täydennyskoulutus sekä psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus ja kognitiivisen psykoterapian lisäkoulutusta. Kirsin työskentelytapa on integratiivinen, eri terapiamuotoja yhdistelevä ja asiakasta kunnioittava. Kirsi ottaa vastaan lyhytterapia-asiakkaita (nuoria, aikuisia ja pariskuntia).