Kirsi Husu

Titteli: Psykoterapeutti, ET, psykiatrinen sairaanhoitaja
Puhelinnumero: Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 324 8390
Sähköposti: kirsi.husu@hippoterapiaklinikka.fi

Kirsillä on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta. Hän on
tehnyt terapeuttista työtä vuodesta 2000 lähtien, tätä ennen hän on
työskennellyt somaattisessa sairaanhoidossa. Kirsi on ratkaisukeskeinen
erityistason psykoterapeutti ja psykiatriaan erikoistunut
sairaanhoitaja. Hänellä on lisäksi paripsykoterapian 2-vuotinen
täydennyskoulutus sekä psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus ja
kognitiivisen psykoterapian lisäkoulutusta. Kirsin työskentelytapa on
integratiivinen, eri terapiamuotoja yhdistelevä ja asiakasta
kunnioittava. Kirsi ottaa vastaan lyhytterapia-asiakkaita (nuoria,
aikuisia ja pariskuntia).