Katri Juntunen


Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739

Katri on laaja-alainen musiikkiterapeutti sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja musiikkipedagogi. Katri on työskennellyt musiikkiterapeuttina 2018 lähtien lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmäkuntoutuksessa. Aiemmin Katri työskenteli psykiatrisena sairaanhoitajana lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden ja käyttäytymisen erikoissairaanhoidossa ja teki perhetyötä sekä toimi pitkään musiikkipedagogina.

Katrin työskentelyä ohjaa psykodynaaminen ja traumaorientoitunut viitekehys, lisäksi täydennysopintoja GIM (Guided imagination and music; musiikki, mielikuvat ja rentoutus musiikkipsykoterapia menetelmästä), tarinasäveltämisen käytöstä sekä musiikin tekemiseen liittyvistä säveltämismenetelmistä. Katrin työskentelyn lähtökohtana on kohdata ainutlaatuinen asiakkaan elämäntarina. Tarkoitus on löytää arkeen keinoja, vakautta ja voimavaroja tunnetyöskentelyyn, ahdistukseen, pelkotiloihin, paniikkikohtauksiin, itsesäätelyn, kommunikaation ja vireystilan häiriöihin. Katri hyödyntää musiikkiterapiassa soittamista ja laulamista, musiikin kuuntelemista, improvisointia, musiikin tekemistä, kuvallista ilmaisua, GIM-menetelmiä, vakauttamisen ja rentoutumisen menetelmiä asiakkaan kuntoutuksessa. Tärkeimpänä Katri pitää luottamusta, vuorovaikutusta ja musiikillista vuorovaikutusta sekä sitä, että jokaiselle löytyisi oma tapa ilmaista itseä terapiassa ja arjessa. Lasten kanssa työskentelyssä kulkevat vanhempienohjaus ja -tukeminen vahvasti mukana.