Katri Juntunen

Musiikkiterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, musiikkipedagogi
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
katri.juntunen@mehilainen.fi

Katri on laaja-alainen musiikkiterapeutti (Valvira-pätevä) sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja musiikkipedagogi. Katri on työskennellyt musiikkiterapeuttina 2018 lähtien lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmäkuntoutuksessa. Aiemmin Katri työskenteli mm. psykiatrisena sairaanhoitajana lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden ja käyttäytymisen erikoissairaanhoidossa, teki perhetyötä, toimi tiimivastaavana kidutettujen kuntoutuspalvelussa ja musiikkipedagogina.

Katrin työskentelyä ohjaa psykodynaaminen ja traumaorientoitunut viitekehys, lisäksi täydennysopintoja GIM (Guided  imagination  and music; musiikki, mielikuvat ja rentoutus musiikkipsykoterapia menetelmästä), tarinasäveltämisen käytöstä sekä musiikin tekemiseen liittyvistä säveltämismenetelmistä. Katrin työskentelyn lähtökohtana on kohdata ainutlaatuinen asiakkaan elämäntarina. Tarkoitus on löytää arkeen keinoja, vakautta ja voimavaroja tunnetyöskentelyyn, ahdistukseen, pelkotiloihin, paniikkikohtauksiin, itsesäätelyn, kommunikaation ja vireystilan häiriöihin. Katri hyödyntää musiikkiterapiassa soittamista ja laulamista, musiikin kuuntelemista, improvisointia, musiikin tekemistä, kuvallista ilmaisua, GIM-menetelmiä, vakauttamisen menetelmiä ja rentoutusharjoitteita asiakkaan kuntoutuksessa. Tärkeimpänä Katri pitää luottamusta, vuorovaikutusta, sanallista ja musiikillista vuorovaikutusta sekä sitä, että jokaiselle löytyisi oma tapansa ilmaista itseä terapiassa ja arjessa. Lasten kanssa työskentelyssä kulkevat vanhemmanohjaus ja tukeminen vahvasti mukana. Integroiva työskentely kuntoutuksessa tuo luovan keinon löytää itsestä uutta.