Katja Jussila

Psykologi, PsM, FT, KLT-erityispätevyys (koulutuksessa), neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta puh. 0504497739
katja.jussila@mehilainen.fi

Katja on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, tutkija ja ADI-R -kouluttaja. Hän on suorittanut jatkotutkintonsa (FT) lastenpsykiatrialla ja hänen erityisosaamisaluettaan ovat kehityksellisten neuropsykiatristen oirekuvien erotusdiagnostiset selvittelyt. Tällä hetkellä hän on kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyyteen johtavassa koulutuksessa.

Katjalla on 20 vuoden laaja-alainen kokemus psykologityöstä erikoissairaanhoidossa, laitosmuotoisessa kuntoutuksessa, lastensuojelussa, oppilashuollossa ja työterveydessä. Terapiaklinikassa hän tekee yksilötutkimuksia ja lyhytterapiaa.