Kati Helin

Toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, Koira-avusteinen kuntoutus
045 110 7501
kati.helin@mehilainen.fi

Työskentelen toimintaterapeuttina lasten ja nuorten kanssa. Neuropsykiatrisen valmentaja -koulutuksen avulla olen pystynyt syventämään osaamistani neuropsykiatristen lasten toimintaterapiassa. Toimintaterapian lisäksi työskentelen myös eri ikäisten asiakkaiden kanssa, jotka tulevat Nepsy-valmennukseen. Työparinani työskentelee toisinaan koirani Cara, jonka kanssa toteutamme koira-avusteista toimintaterapiaa. Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja koulutuksen myötä koen tunnetyöskentelyn olevan tärkeä osa toimintaterapiaa ja näitä menetelmiä käytän paljon työssäni. Lisäksi koen merkityksellisenä työssäni yhteistyön asiakkaan perheen ja lähiverkoston kanssa.