Karoliina Kulmala

Puheterapeutti, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 4497739
karoliina.kulmala@hippoterapiaklinikka.fi

Neuvolan puheterapeuttina minulle on kertynyt kokemusta erityisesti lasten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta, mutta yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirryttyäni myös kouluikäisten ja aikuisten kanssa työskentely on minulle tuttua. Kiinnostuksen kohteitani ovat lasten viiveinen kielenkehitys, kielelliset erityisvaikeudet sekä puheen tuoton pulmat. Kokemusta minulta löytyy myös lukivaikeuksista, afasiasta ja kehitysvammaisten kuntoutuksesta. Työskentelyni peruskiviä ovat yksilöllinen ja rento työskentelytapa ja ennen kaikkea yhteistyö asiakkaan ja lähipiirin kanssa voimavarat huomioiden.

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikoinnin keinot (tukiviittomat, kuvat ja tablettipohjaiset kommunikaatio-ohjelmat) ovat minulle tuttuja. Lisäosaamista olen hankkinut kouluttautumalla. Käymiäni koulutuksia ovat muiden muassa Oral Placement Therapy (taso 1), PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets), Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop sekä kommunikaation ydintaitoja ja arviointia koskeva Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -koulutus.