Kaisa Kinnunen

Puheterapeutti, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta 050 449 7739
kaisa.kinnunen@hippoterapiaklinikka.fi

Yliopistosairaalan lastenklinikassa minulle on kertynyt erityinen osaaminen pikkukeskosten ja vastasyntyneiden syömisvalmiuksien tutkimisessa, kuntouttamisessa sekä syömisen, vuorovaikutuksen ja kielen kehityksen tukemisessa.

Minulla on kokemusta myös monella lailla neurologisesti oireilevien sekä somaattisesti sairaiden, syömispulmaisten lasten tutkimisesta ja kuntouttamisesta, joka on kertynyt yli 20 työvuoden aikana erikoissairaanhoidossa osana moniammatillista tiimiä. Urani alkuvaiheessa työskentelin Raahen terveyskeskuksessa puheterapeuttina.

Erityisesti koen kutsumusta syömispulmien kuntouttamiseen. Olen nähnyt, miten paljon se lisää lasten ja perheiden laaja-alaista hyvinvointia.

Täydentäviä koulutuksia mm. NDT-Bobath, S.O.S, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®.