Kaisa Granberg

Toimintaterapeutti
050 5436179
kaisa.granberg@hippoterapiaklinikka.fi

Kaisa on iloinen ja helposti lähestyttävä toimintaterapeutti, jolla on usean vuoden kokemus psykiatrisesta toimintaterapiasta (yksilö- ja ryhmämuotoinen terapia), sekä toimintakyvyn tutkimuksista. Kaisa on myös tottunut työskentelemään intensiivisesti perheiden ja verkostojen kanssa. Kaisan erityisosaaminen painottuu neuropsykiatrisesti (autismin kirjo, sekä ADHD) ja mielialaoireileviin nuoriin ja aikuisiin, mutta hän on avoin työskentelemään monien eri asiakaskuntien kanssa. Kaisan työskentelyote on asiakaslähtöinen ja hänelle tärkeitä arvoja ovat ilo, huumori, luottamus ja aito välittäminen. Vapaa-ajalla Kaisa harrastaa laulua ja pianonsoittoa – hän sisällyttää musiikkia mielellään myös terapiatyöhön. Kaisa pitää haasteista ja haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Kaisa tarjoaa toimintaterapiapalveluita kaksikielisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä