Jutta Mattila

Jutalla on pitkä kokemus lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Nykyään hän työskentelee myös mielellään aikuisten asiakkaiden kanssa. Jutan psykoterapiasuuntaus on ratkaisukeskeinen ja hänen työskentelyn lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Terapiaprosessi ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan ainutlaatuiseksi. Työskentelyssään Jutta hyödyntää ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi myös kognitiivisen terapian työskentelymuotoja ja narratiivisen terapian … Jatka artikkelin Jutta Mattila lukemista