Jutta Mattila

Psykoterapeutti, psykologi, PsM
044 245 1224
jutta.mattila@hippoterapiaklinikka.fi

Jutalla on pitkä kokemus lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Nykyään hän työskentelee myös mielellään aikuisten asiakkaiden kanssa. Jutan psykoterapiasuuntaus on ratkaisukeskeinen ja hänen työskentelyn lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Terapiaprosessi ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan ainutlaatuiseksi. Työskentelyssään Jutta hyödyntää ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi myös kognitiivisen terapian työskentelymuotoja ja narratiivisen terapian lähestymistapoja.
Psykoterapian lisäksi Jutta tarjoaa työnohjausta erityisesti koulupsykologeille ja muille koulumaailman toimijoille. Ratkaisukeskeinen työskentely  sopii hyvin myös muiden alojen työnohjaukseen, kun työntekijä haluaa kehittää itseään ja osaamistaan omassa työssään.