Jutta Mattila

Titteli: Psykoterapeutti, psykologi, PsM
Puhelinnumero: 044 245 1224
Sähköposti: jutta.mattila@hippoterapiaklinikka.fi

Jutalla on pitkä kokemus lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Nykyään hän työskentelee myös mielellään aikuisten asiakkaiden kanssa. Jutan psykoterapiasuuntaus on ratkaisukeskeinen ja hänen työskentelyn lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen, terapiaprosessit ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ainutlaatuisiksi. Työskentelyssään Jutta hyödyntää ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi mm. kognitiivisen terapian työskentelymuotoja ja narratiivisen terapian lähestymistapoja. Tavoitat Jutan parhaiten sähköpostitse ja tekstiviestillä.