Jutta Mattila

Psykoterapeutti, psykologi, PsM
044 245 1224
jutta.mattila@mehilainen.fi

Minulla on pitkä kokemus lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Nykyään työskentelen myös mielelläni aikuisten asiakkaiden kanssa. Minun psykoterapiasuuntaus on ratkaisukeskeinen ja työskentelyni lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Terapiaprosessi ja työskentelytavat muotoutuvat jokaisen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan ainutlaatuiseksi. Työskentelyssäni hyödynnän ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi myös kognitiivisen terapian työskentelymuotoja ja narratiivisen terapian lähestymistapoja.
Psykoterapian lisäksi tarjoan myös työnohjausta erityisesti koulupsykologeille ja muille koulumaailman toimijoille. Ratkaisukeskeinen työskentely  sopii hyvin myös muiden alojen työnohjaukseen, kun työntekijä haluaa kehittää itseään ja osaamistaan omassa työssään.