Johanna Rosenqvist

Beteckning: Psykolog, specialist i neuropsykologi, PsD
Telefonnummer: Kunddbetjäning telefon 046 920 1537
e-postaddress: johanna.rosenqvist@hippoterapiaklinikka.fi

Johanna är psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har erfarenhet av neuropsykologiska utredningar av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Till Johannas specialkompetens hör utredning av språkliga svårigheter samt även utredning av barn och ungdomar på svenska eller engelska i Finland. Johanna erbjuder tjänster på svenska, engelska och finska.