Jaana Tikkala

Puheterapeutti, FM
045 343 8810
jaana.tikkala@mehilainen.fi

Jaana on aiemmin työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa arvio- ja kuntoutustyötä tehden. Hänellä on kokemusta erilaisten puheen ja kielen kehityksen ja vuorovaikutuksen haasteiden sekä lukivaikeuden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Jaanalle on tärkeää tehdä työtä yhdessä asiakkaan lähiympäristön kanssa yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Hän työskentelee mielellään pienten lasten lisäksi kouluikäisten lasten kanssa. Toimialue on Raahe. Jaana on täydennyskouluttautunut  puhemotoriikan, kommunikaatiotaitojen ja puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien (AAC) saralla.