Jaana Korpela

Titteli: Toimintaterapeutti
Puhelinnumero: Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 449 7739
Sähköposti: jaana.korpela@hippoterapiaklinikka.fi

Jaanalla on kattava kokemus psykiatrian alalta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Eri psykiatristen häiriöiden tunteminen, vaikuttavien hoitomenetelmien käyttö, kuten esimerkiksi taideterapia ja verkostoyhteistyö ovat Jaanan vahvuuksia. Luonteeltaan Jaana on empaattinen ja haluaa rakentaa luottamuksellisen terapiasuhteen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Jaana työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, joilla on vaikeita, päivittäistä elämää olennaisesti haittaavia ahdistus-, paniikki ja traumaoireita, neuropsykiatrisia häiriöitä sekä voimakkaasti vaihtelevaa tunne-elämän epävakautta. Tällä hetkellä Jaana opiskelee ekspressiivistä taideterapiaa ja hyödyntää taidetta kuntoutuksessa. Taideterapian menetelmien avulla tunteita ja ajatuksia voi ilmaista sanattomasti. Taideterapiaa kannattaakin hyödyntää erityisesti niiden asiakkaiden kanssa, joilla on vaikeuksia tunnistaa tunteitaan ja ilmaista itseään sanallisesti.

Työskennellessä asiakkaan kanssa Jaanalle on tärkeää löytämään jokaisen ihmisen yksilöllisesti vahvuudet, unelmat ja mielenkiinnonkohteet. Jaana on laillistettu ART-ohjaaja. AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART) on menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen.