Irja Skogström

Puheterapeutti, FM
044 9843254
irja.skogstrom@mehilainen.fi

Olen työskennellyt laillistettuna puheterapeuttina vuodesta 2007. Tutuimpia työn sisältöjä minulle ovat lasten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksen vaikeudet ja niiden arviointi, kuntoutus sekä puhetta tukevien, korvaavien ja täydentävien keinojen (AAC) arviointi, käyttöönotto ja harjoittelu asiakasta ja lähipiiriä motivoivalla tavalla. Minua kiinnostavat mm. kehitysvammaisuuteen ja autismin kirjoon sekä käyttäytymisen haasteisiin liittyvät kysymykset, joiden ratkomisessa yhteistyö ja moniammatillisuus korostuvat. Antoisinta puheterapeutin työssä on kuitenkin diagnooseista, iästä ja taustoista riippumatta tutustua erilaisiin ihmisiin ja tarjota kokemustaan ja ammattitaitoaan tueksi heidän matkallaan kohti omia tavoitteitaan – olla osa kuntoutukseen osallistuvaa tiimiä.