Hennaleena Simula

Psykologi, PsM

hennaleena.simula@mehilainen.fi

Hennaleena on psykologi, joka työskentelee mielellään kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Hänellä on kokemusta lasten ja nuorten psykologisista tutkimuksista ja hän on tottunut tekemään yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulun sekä vanhempien kanssa tukitoimien suunnittelemiseksi. Oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten pulmien arviointi, vanhempien ohjaus ja neuvonta sekä tukikeskustelut muun muassa mielialaan ja perheen vuorovaikutukseen liittyen ovat Hennaleenan ydinosaamista. Lapsensaantivaiheen psykologia on myös lähellä Hennaleenan sydäntä ja hän tarjoaa mielellään tukea lapsen odotukseen ja syntymään, lapsettomuuteen tai vanhemmaksi kasvuun liittyviin pohdintoihin.

Työssään Hennaleena pyrkii lämpimään ja läsnäolevaan kohtaamiseen asiakkaan kanssa. Hänelle tärkeää on, että asiakas voi kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Uusia ja luovia työmuotoja hän kokeilee ennakkoluulottomasti, jotta kulloinenkin asiakas voisi tuntea työskentelyn itselleen luontevaksi ja motivoivaksi. Hennaleena kouluttautuu parhaillaan NEPSY-ohjaajaksi.