Henna Mukkala

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 050 576 6724
Sähköposti: henna.mukkala@hippoterapiaklinikka.fi

Henna työskentelee puheterapeuttina pääasiassa lasten kanssa, mutta työskentelee mielellään kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. Kuntoutuksessa hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti lasten viivästynyt kielen ja puheen kehitys, lasten äänteellisen kehityksen pulmat sekä afasiakuntoutus. Hennalle on tärkeää puheterapian innostavuus, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö lähiympäristön kanssa.