Heli Kyllönen

Toimintaterapeutti
044 556 7831
heli.kyllonen@mehilainen.fi

Minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus eri-ikäisten asiakkaiden toimintaterapiasta. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapeuttina. Sopimuksen mukaan terapia voi toteutua vastaanotolla sekä koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä. Teen terapiatyötä rauhallisella, kannustavalla ja tarvittaessa lempeän jämäkällä työotteella. Ammattitaidon kehittämiseksi olen opiskellut erilaisia ammatillisia täydennyskoulutuksia.

Toimintaterapiassa kannustetaan asiakasta harjoittelemaan uusia taitoja tai etsitään erilaisia keinoja selviytyä arjen haasteista, jotta asiakas voisi elää omannäköistä elämää ja osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään myös asiakkaan lähipiirin ja tukiverkoston kanssa, jotka ovat usein mahdollistamassa asiakkaan opittujen taitojen siirtymistä osaksi arkea.