Heli Kyllönen

Toimintaterapeutti
044 556 7831
heli.kyllonen@hippoterapiaklinikka.fi

Helillä on pitkä ja monipuolinen työkokemus eri-ikäisten asiakkaiden toimintaterapiasta. Hän työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapeuttina. Sopimuksen mukaan terapia voi toteutua vastaanotolla sekä koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä. Heli tekee terapiatyötä rauhallisella, kannustavalla ja tarvittaessa lempeän jämäkällä työotteella. Ammattitaidon kehittämiseksi hän on opiskellut erilaisia ammatillisia täydennyskoulutuksia.

Toimintaterapiassa kannustetaan asiakasta harjoittelemaan uusia taitoja tai etsitään erilaisia keinoja selviytyä arjen haasteista, jotta asiakas voisi elää omannäköistä elämää ja osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään myös asiakkaan lähipiirin ja tukiverkoston kanssa, jotka ovat usein mahdollistamassa asiakkaan opittujen taitojen siirtymistä osaksi arkea.