Heli Kettunen

Titteli: Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja (Story)
Puhelinnumero: 050 475 4425
Sähköposti: heli.kettunen@hippoterapiaklinikka.fi

Helillä on pitkä työkokemus toimintaterapeuttina niin yksilö-
työskentelystä kuin ryhmien ohjaamisestakin.
Asiakas voi olla lapsi, nuori tai aikuinen, jolla on toimintakyvyn
muiden rajoitteiden tai kehityshaasteiden lisäksi esim. psykiatrisia tai
neuropsykiatrisia ongelmia. Helin tavoitteena on yhdessä
asiakkaan ja hänen tukiverkostonsa kanssa räätälöidä asiakkaan
näköinen turvallinen ja mahdollisimman omatoiminen elämä.

Heli toimii myös työnohjaajana. Tällöin työskentelyote perustuu
kokemukselliseen oppimiseen sekä dialogisuuteen ja ratkaisukeskeiseen
lähestymistapaan. Työnohjauksessa on mahdollista käyttää toiminnallisia
menetelmiä työskentelyn välineenä. Aiempaa työkokemusta Helillä on mm.
yleissairaalapsykiatriasta, lastenpsykiatriasta, nuorisopsykiatriasta ja
yhteisökuntoutuksesta päihdeongelmaisten perheiden parissa. Työnohjattava
voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä tai työyhteisö.