Heli Arokki

Toimintaterapeutti, si-terapeutti
044 542 7591
heli.arokki@hippoterapiaklinikka.fi

Helin asiakasryhmät ovat neurologisesti sairastuneet tai vammautuneet lapset sekä lapset, joilla on aistitiedon käsittelyn pulmia. Hellillä on työkokemusta lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinneista, yksilö- sekä ryhmäterapian toteuttamisesta.