Heli Arokki

Toimintaterapeutti, si-terapeutti
Asiakaspalvelu 044 542 7591
heli.arokki@mehilainen.fi

Asiakasryhmiäni ovat neurologisesti sairastuneet tai vammautuneet lapset sekä lapset, joilla on aistitiedon käsittelyn pulmia. Minulla on työkokemusta lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinneista, yksilö- sekä ryhmäterapian toteuttamisesta.