Helen Riikola

Titteli: Puheterapeutti, FM
Puhelinnumero: Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 050 449 7739
Sähköposti: helen.riikola@hippoterapiaklinikka.fi

Helen on puheterapeutti, joka on kiinnostunut erityisesti lasten kanssa työskentelystä äänteellisten pulmien, fonologisten ongelmien sekä kielen kehityksen haasteiden parissa. Myös kehitysvammoihin ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet ovat hänellä mielenkiinnon kohteina. Kaikenikäisten kuntoutujien kanssa työskentely on Helenille mielekästä.