Heidi Ylikorkala

Perheterapeutti ET, Psykoterapeutti, Musiikkiterapeutti, Sosionomi AMK
Yhteydenotot asiakaskoordinaattorin kautta 0504497739
heidi.ylikorkala@mehilainen.fi

Olen perheterapiaan erikoistunut psykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus lasten, nuorten, perheiden sekä nuorten aikuisten parissa työskentelystä. Perheterapiatapaamiset pyrin järjestämään eri kokoonpanoissa asiakkaiden tarpeiden mukaan, jotta jokaisen olisi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Asiakkaiden tarinat ovat työskentelyni lähtökohta, ja ne myös määrittelevät työotettani. Koulutukseni on narratiivinen ja voimavarakeskeisesti suuntautunut.

Tärkeimmät työskentelyteemani ovat: turvallisuus, läsnäoleminen, asiakkaan tarinat, voimavarat, inhimillisyys, ja kuunteleminen.